Projekt signalizac. kol. poti v Lovren
   
  Datum: 11.03.2009
 

Spoštovani člani društva,

KD v sodelovanju s turističnim društvom in planinskim društvom pripravlja projekt centralne info table, z vsemi vrisanimi potmi, tako planinskimi kot tudi kolesarskimi.

V nasprotju s planinci, ki imajo dokaj lahko nalogo s signalizacijo, pa so poti do željenega cilja kolesarjev zahtevnejše.

V našem kolesarskem delu so v planu 4 trase (predlagane in sprejete s strani UO KD). Za njihovo signalizacijo je potrebno pridobiti vsa ustrezna dovoljenja od zasebnih, občinskih in državnih organov, pripraviti vso projektno dokumentacijo, jo finančno ovrednotiti na podlagi pridobljenih ponudb, ter jo podati občinksemu svetu v potrditev za 2010. Ko in če bo požegnana, se 4 trase po naši občini signalizirajo z unificirano signalizacijo, ki že poteka po Pohorju.

Sam bi predlagal formiranje skupine znotraj društva, z vsemi, ki jih priprava projekta zanima.

Le ti naj me kontaktirajo na pinkfish_6@hotmail.com ali preko foruma.

Lp,

Boštjan Cink
 
Dodal: Boštjan Cink

 
     
  ViledaLOGO   Zavarovalnica Maribor